« Terug naar vorige pagina

Klachtenregelement

WAT KUNT U DOEN MET UW KLACHT?

Bespreek de klacht met uw apotheker

Probeer eerst het probleem met uw apotheker te bespreken. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen. U kunt uw klacht ook doorgeven via ons klachtenformulier.

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar

Deze bemiddelaar wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en vier leden: twee leden namens patiënten (NPCF/Zorgbelang Nederland) en twee leden namens de apothekers (KNMP).

Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG) kunnen informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker. Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken

E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Telefoon: 06 – 229 216 49

Klachtencommissie Openbare Apotheek

Postbus 1136

1400 BC Bussum

035 – 697 52 61